Wendbare leiders brengen mensen in beweging

Onze snel veranderende samenleving vraagt, naast authentiek leiderschap, om wendbare leiders. Een leider die weerstand wegneemt in plaats van toevoegt.

Veel organisaties zitten vol systemen en structuren waardoor de flexibiliteit is verdwenen. De uitdaging voor leiders van nu is te zorgen voor een omgeving waarin mensen makkelijk in beweging kunnen komen. Leiders die weerstand minimaliseren zijn realistisch, creëren samen een groei-mindset en brengen mensen in beweging vanuit verbinding.

Vijf belangrijke elementen van wendbaar leiderschap

1. Weten dat het huis nooit op orde komt

Een bewegende markt zorgt voor continue onzekerheid. Een wendbare leider geeft zijn team meer vrijheid zodat het snel kan inspelen op veranderingen en kan opereren vanuit een groei-mindset. De wendbare leider zorgt hierbij voor optimale afstemming en verbinding tussen zijn mensen en faciliteert zijn team(s). Een wendbare leider doet dit door samen met het team inspirerende uitdagingen te formuleren, door diversiteit in het team te regelen en tegengeluid te stimuleren. Een wendbare leider rekent mensen niet af op fouten, maar stelt het leren centraal.

2. Vermogen om te verbinden

Veel medewerkers verlaten een organisatie vanwege slecht leiderschap. Een goede leider beschikt over intermenselijke vaardigheden en is in staat om doelstellingen te formuleren die inspireren, prikkelen en uitdagen, vanuit de behoefte van de medewerker zelf, zodat er een win-win situatie ontstaat voor de medewerkers en de organisatie.

3. Celebrating the difference

Diversiteit in teams zorgt wellicht voor frictie, maar levert vooral verschillende invalshoeken op die nodig zijn om samen tot een oplossing te komen. Binnen een diverse groep heeft ieder zijn eigen unieke taak en geeft de leider de teamleden veel vrijheid binnen een bepaalde bandbreedte. Als wendbare leider van een wendbaar team breng je focus aan én durf je kwesties ter discussie te stellen.

4. De professional, niet de methode

De meest succesvolle organisaties zijn wendbare organisaties. Naast overzicht en controle op het proces, kenmerken deze organisaties zich door het creëren van ruimte om in te spelen op veranderingen. Want soms moet je flexibel durven zijn om opgedane kennis of verandering in de markt te kunnen implementeren. En laten we niet vergeten: het is de professional die iets laat werken, niet de methode.

5. Eigenwijs en authentiek

Naast de wil, is het vermogen om te leren en je aan te passen, cruciaal om iets te laten slagen. Als wendbare leider kies je voor ruimte voor eigen inbreng van je medewerkers. Eigenwijze en authentieke leiders die ruimte creëren voor eigenwijsheid en authenticiteit van hun medewerkers; zij brengen de organisatie in flow.

Wil jij ook wendbaarder worden als leider en je mensen in beweging krijgen?

Neem dan contact met ons op!

(Inspiratiebron: Een soortgelijk artikel verscheen eerder in Elsevier)