Vertrouwen binnen het team en de organisatie

In mijn zoektocht naar high-performance kom ik keer op keer weer terug bij het principe van een goed fundament voor het team en de organisatie. Om binnen het team en de organisatie te kunnen presteren en ontwikkelen zijn bepaalde teamcompetenties een absoluut noodzaak. Voor een individu, team en organisatie zijn er uiteindelijk 14 essentiële factoren die als bedrijfscultuur kunnen worden geïmplementeerd. Vertrouwen is één van deze factoren.

Vertrouwen. De betekenis die op internet wordt gegeven is ‘geloof’, ‘hoop’, ‘zich verlaten op’ en bijvoorbeeld ‘afgaan op iemands eerlijkheid’. Wanneer wij vertrouwen vertalen naar de relatie die wij met andere aangaan, gaat het om veiligheid wanneer iedereen zijn mening uit. Op elkaar kunnen rekenen, zijn wij betrouwbaar, komen wij onze toezeggingen na. Of werken wij in een omgeving die door angst en onduidelijkheid geregeerd wordt.

Vertrouwen begint bij vertrouwenwekkend leiderschap. Voorbeeldgedrag van leiders is daarbij essentieel. Het gaat niet om intenties, het gaat vooral om effectief gedrag. Managers moeten zowel aan de ‘zachte’ kanten van organisatie aandacht geven als aan de traditionele ‘harde’ aspecten om tot optimale resultaten te komen. De softe kant van leiderschap is cruciaal. Belangrijk daarbij is het geven van persoonlijke aandacht en waardering aan medewerkers. Dat hoeft niet eens altijd werk gerelateerd te zijn. Medewerkers komen met eigen initiatieven als hun direct leidinggevende begrip voor ze heeft. Hier zitten kansen voor leidinggevenden die verder gaan dan het functioneel aansturen door ook daadwerkelijk een persoonlijke relatie met medewerkers op te bouwen.

Wanneer ik nu aan mensen binnen of buiten organisaties vraag of er vertrouwen is in de kwaliteiten en integriteit van de leiders van dit moment dan kan het antwoord nog wel eens tegenvallen! Ja, dit met een kleine nuance, namelijk dat het antwoord tegenvalt voor de leiders zelf! Het beeld dat leiders van zichzelf hebben is in veel gevallen toch anders dan het beeld dat heerst bij de massa.

Het voorgaand beschreven beeld over het imago van leiders en vertrouwen in leiderschap wordt ook bevestigd in het wereldwijd uitgevoerde onderzoek, dat is vertaald in de Edelmans Trust Barometer 2014. Eén van de uitkomsten is dat slechts 50 procent van de mensen vertrouwen heeft in organisaties. Op zich is dit al triest genoeg alleen kan het nog iets slechter want slechts 15 procent van de mensen heeft vertrouwen in de leiderschap van de leiders van deze organisaties. 15 procent is schrikbarend. Tijd voor verandering!!!

Verandering begint met het in beweging komen en verantwoordelijkheid durven nemen. Het is namelijk niet zo moeilijk om te veranderen. Leiderschap begint namelijk bij het doen wat je zegt, te zeggen wat je doet en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen woorden en daden! Dat is de basis voor vertrouwenwekkend leiderschap.

De eerste 3 stappen naar een goed fundament gebaseerd op vertrouwen.

Doelstellingen en optimisme: Vanuit welke waarden wordt gehandeld, definieer de missie, visie en doelen. Wees duidelijk over koers en gewenste acties. Teamleden delen dezelfde inspirerende visie.

Verantwoordelijkheid: Richt duidelijke werkprocessen in en verdeel verantwoordelijkheden helder. 
Neem de verantwoordelijkheid voor je acties en alle teamleden houden elkaar verantwoordelijk voor gemaakte afspraken binnen het team.

Respect: Geef oprechte aandacht en ga lastige gesprekken niet uit de weg. Minachtig en vijandigheid worden niet getolereerd. Een leider moet over de vaardigheid beschikken om helder te communiceren en om steun en ruimte te creëren voor medewerkers. Dan ervaren medewerkers vertrouwen en gaan zij kennis delen, komt hun creativiteit tot bloei en neemt de kwaliteit en kwantiteit van hun werk toe.
Vertrouwen is onontbeerlijk in organisaties. Vertrouwen is een voorwaarde voor een lerende organisatie, waarin mensen hun vakmanschap ontwikkelen, kwaliteit leveren en resultaten boeken. Vertrouwen is beïnvloedbaar, zonder dat het een truc wordt.

Wil je op de hoogte gehouden worden over de thema’s leiderschap, stressmanagement, coaching en verdere ontwikkelingen schrijf je dan in voor de nieuwsflits.

Ga voor meer informatie naar teamanalyse of neem contact op met Mélise van der Ven.