Insights Discovery versus MBTI

Wanneer binnen een bedrijf behoefte is aan verbetering en verandering, dan helpt het om door middel van profilering meer inzicht te krijgen in de werknemers. In het kader van gezondheidsmanagement, leiderschap en communicatie op individueel- en teamniveau zijn er een aantal instrumenten op de markt die hierbij uitkomst bieden. Twee steken daar, wat mij betreft, met kop en schouders bovenuit, dat zijn Insights Discovery en de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).

Beide zijn instrumenten die uitstekend kunnen worden ingezet tijdens individuele coaching en teamontwikkeling. Het zijn de enige twee state-of-the-art instrumenten op de markt, gebouwd op het gedachtegoed van Carl Gustav Jung, en daarom verdienen ze beiden respect. (Er zijn er nog wel meer, maar dat zijn klonen van één van deze twee en daardoor minder interessant.)

Zelf werkt ik al geruime tijd met Insights Discovery en ben uitermate tevreden over de veelzijdigheid van dit instrument. De vraag die bij veel van mijn klanten leeft, is: “Insights Discovery en MBTI, vrienden of vijanden?” Om hierop antwoord te kunnen geven, heb ik de hulp van een collega bij Insights Benelux ingeschakeld. Paul Scheffer, die reeds geruime tijd met Insights Discovery  èn MBTI werkt, zette de verschillen kritisch op een rij:

Wat zijn kenmerken van Insights Discovery?

 • Een vragenlijst van 25 vragen, die gemakkelijk in 20 minuten is in te vullen.
 • Visueel inzichtelijk en daarmee zeer toegankelijk door het gebruik van 4 kleuren. Jammer is wel dat in de praktijk vrijwel altijd alleen de dominante kleur wordt onthouden: “Ik ben Groen en jij bent Rood.” Een mooie taak voor het team om altijd te beseffen dat elk profiel uniek is.
 • Een zeer persoonlijk profiel: ook al heb je in een team meerdere mensen op dezelfde wielpositie, dan nog is hun profiel niet identiek.
 • De grafieken in het profiel; dit zijn vaak eye-openers en kunnen input leveren voor goede coach-gesprekken.
 • De mogelijkheid om uitgebreide teamprofielen te genereren.
 • Ondersteunende materialen voor diverse trainingen: vloermat, kaartspellen, legoblokjes, diverse werkboekjes, hand-out.
 • Ondersteuning via de website: kennis, powerpointpresentaties, etc.

Wat zijn kenmerken van de MBTI?

 • Een vragenlijst van 88 vragen; over de lengte van de vragenlijst heeft echter nooit iemand geklaagd.
 • Aandacht voor de Jungiaanse functies omdat het MBTI type bestaat uit 4 letters. Een ESTJ is iemand met een voorkeur voor Extraversion, Sensing en Thinking. De vierde letter is een toevoeging en geeft aan of iemand een voorkeur heeft voor ordening en structuur. Nadeel is dat de 4 letters niet lang beklijven.
 • Een algemeen profiel: als meerdere mensen hetzelfde MBTI type scoren, dan is hun profiel exact gelijk (alleen de naam op het voorblad is persoonlijk). Het is wel mogelijk om een persoonlijk profiel op te stellen met behulp van MBTI Step II. De bijbehorende vragenlijst is maar liefst 166 vragen lang en daarover krijg je vaak wel commentaar.
 • Een mogelijkheid voor een Best-Fit profiel. Als tijdens het terugkoppelgesprek blijkt dat de respondent zich toch meer herkent in een ander MBTI profiel, dan is kosteloos een beter passend profiel te genereren. De respondent kan bijvoorbeeld zeggen: “Mijn Extraversion score begrijp ik wel, want op mijn werk moet ik mij vaak wat extraverter gedragen, maar mijn oorspronkelijke voorkeur is echt Introversion.”
 • Geen gadgets; wel een mooie serie boeken, waarvan helaas slechts een klein deel in het Nederlands.

Conclusie

Zonder twijfel is het Insights Discovery Profiel op dit moment het beste en mooiste profiel dat je aan je medewerker, team en organisatie kunt geven. Met name de techniek die het profiel zo persoonlijk maakt, is zeer waardevol.

Betekent mijn enthousiasme over het Discovery Profiel nu een diskwalificatie van de MBTI? Zeker niet! Beide instrumenten zijn toppers en verdienen een plek naast elkaar.

Hulde aan Isabel Myers en aan Andi Lothian die deze instrumenten hebben ontwikkeld en daarmee het gedachtegoed van Carl Jung toegankelijk hebben gemaakt.

Wil je op de hoogte gehouden worden over de thema’s leiderschap, stressmanagement, coaching en verdere ontwikkelingen schrijf je dan in voor de nieuwsflits. Voor meer informatie omtrent Insights Discovery neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.