De valkuilen van de toenemende werkdruk

Wie is nou verantwoordelijk voor wat?

Door inkrimping van veel organisaties wordt meer werk met minder mensen verzet, terwijl er meer vraag en nadruk is komen te liggen op klantinnovaties. Niets nieuws zou je zeggen. Er schuilen echter meer adders onder het gras!

De onduidelijkheid over de eigen rol en functie neemt tevens toe door collega’s die nu weggevallen zijn. Medewerkers moeten de taken van vertrekkende collega’s overnemen. Maar wie pakt dit werk nu op en wie is daar verantwoordelijk voor?

Door deze toenemende werkdruk neemt het werkplezier voor een groot deel af. Met als gevolg dat de medewerker eerder ziek wordt of opgebrand raakt met alle consequenties van dien. Juist nu is het essentieel dat organisaties zich hier extra van bewust zijn en hun medewerkers concreet laten weten wat er nu precies van hen verwacht wordt.

Het verkennend onderzoek van het ‘Nederlands Centrum voor Beroepsziekten’ (juni 2010) bevestigde reeds dit probleem. “Hoe onduidelijker de rol en taken voor de medewerkers zijn, hoe groter de werkdruk wordt.” Uit ditzelfde onderzoek komt tevens naar voren dat de werkdruk sinds 2006 toeneemt, mede door de crisis. Dit probleem waait niet zomaar over.

Naast bovenstaande is de uitkomst op de volgende vragen van cruciaal belang.:

  • Is er binnen het team een juiste balans tussen productiviteit en positiviteit?
  • Wordt de diversiteit als inspirerend of als belemmering gezien?
  • Hoe staat het met constructieve interactie?
  • Hoe komt het dat processen stagneren bij meningsverschillen?
  • Welke gifpijlen (waarover in de volgende Nieuwsflits meer) zorgen voor ineffectiviteit binnen het team?

Is de uitkomst confronterend? Wil je orde op zaken stellen met een goede tool in handen èn bijbehorend stappenplan? Wil je stress reduceren en verdere uitval van medewerkers zoveel mogelijk verkomen? Dan is het tijd voor een oriënterend gesprek.

Neem voor dit gesprek vandaag nog contact op met Mélise van der Ven.

Elk teamlid wil deel uitmaken van een goed presterend team en ieder individu wil van toegevoegde waarde zijn. Dit zijn twee bindende factoren van waaruit gewerkt kan worden aan een beter geoliede machine.

Tijd voor verandermanagement!