Doorbraak biedt verschillende methodes om jou, jouw team of organisatie te blijven ontwikkelen.

Daadkrachtig en resultaatgericht worden onderlinge verschillen, open en in vertrouwen met wederzijds respect en waardering uitgezocht.

Met onderstaand aanbod bieden we een oplossing voor jouw vragen.

Heb je een specifieke vraag of wil je een vrijblijvend kennismakingsgesprek, dan kun je contact met ons opnemen via telefoon of e-mail.

01_PERSOONLIJK_289584068

Persoonlijke ontwikkeling

Met het ontwikkelen van zelfkennis leer je beter te herkennen hoe en wanneer je je sterk voelt en waar je energie van krijgt. Met die wetenschap is het makkelijker balans te behouden en meer ontspannen of doelgericht te functioneren.

Ben jij toe om een stap te maken en wil je onderzoeken waar jouw kracht ligt en jij voor staat?

Lees meer

Eén van onze ervaren coaches kan jou daarbij helpen. Met een frisse, objectieve blik, ervaring, gevoel voor humor en zonder oordeel, is er aandacht voor wat jou daadwerkelijk bezighoudt. De eerste stap naar persoonlijke verandering en daarmee persoonlijke verrijking begint met het inplannen van een kennismakingsgesprek.

Waarom coaching?

Uit het onderzoek van de International Coach Federation (ICF) is gebleken dat mensen professionele coaching aangaan om bepaalde doelen in hun persoonlijke en professionele leven te bereiken.

De top vijf redenen zijn:

 • Individuele- of teamprestaties te optimaliseren.
 • Professionele carrièrekansen te vergroten.
 • Business managementstrategieën te verbeteren.
 • Eigenwaarde/zelfvertrouwen te vergroten.
 • De balans van werk en privé te managen.

Coaching is een duurzame samenwerking met als doel jou te helpen jouw performance te verbeteren en de kwaliteit van jouw leven te vergroten.

Veel voorkomende resultaten na een coachingstraject zijn:

 • Bewustwording van jouw drijfveren, gedrag en toegevoegde waarde
 • Meer zelfvertrouwen bij het maken van keuzes.
 • Nieuwe en frisse perspectieven met betrekking tot uitdagingen en kansen.
 • Toename van creativiteit en vermogen om beslissingen te nemen.
 • Verbeteren van persoonlijke effectiviteit dat leidt tot effectievere relaties en samenwerking.
 • Implementatie van zelfbedachte oplossingen en strategieën.
 • Bewustwording van onderlinge verschillen, het (h)erkennen daarvan en je communicatie daarop kunnen afstemmen.
 • Beter om te gaan met stress.

Hoe werkt coaching?

De definitie van coaching is volgens de ICF: “Een samenwerkingsverband met cliënten in een uitdagend en creatief proces dat jou inspireert om op persoonlijk en professioneel vlak het maximale uit jezelf te halen. Coaching erkent jou als de expert van jouw eigen leven en werk, en gelooft dat jij van nature creatief, vindingrijk en compleet bent.”

Het verloop van het coachingstraject hangt af van het persoonlijke doel en welke methode daarbij het beste past.

Wat onze bijdrage is bij jouw persoonlijke ontwikkeling

Onze coaches zijn opgeleid om onze werkmethodes op jouw individuele behoeftes af te stemmen, hebben veel werkervaring en zijn internationaal gecertificeerd. Ze luisteren, observeren, stimuleren zelfonderzoek en streven ernaar om jou zélf oplossingen en strategieën te laten ontwikkelen en aan te leren. We bieden ondersteuning om de vaardigheden, kennis en creativiteit die jij al bezit verder te ontwikkelen. Daarbij houden we jou verantwoordelijk en word je aangesproken om jouw gewenste doelen te realiseren.

Zonder klik geen coaching

Nadat we telefonisch een korte situatieschets hebben besproken, vindt er altijd eerst een face-to-face kennismakingsgesprek plaats. Dit gesprek is van belang om te ervaren of het klikt tussen jou en je coach zodat jij je veilig voelt, om transparant, eerlijk en open te kunnen zijn. Om af te stemmen of onze stijl van coachen jou aanspreekt, jij er vertrouwen in hebt dat de coach je (verder) kan helpen met het vinden van antwoorden en met een ontwikkelstrategie voor jouw persoonlijke thema’s.

Klaar voor verandering?

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op om jouw situatie te bespreken, wat jij wil en hoe we een traject voor jou kunnen vormgeven om dat te realiseren.

Deze klanten gingen jou voor.

Neem contact op
02_TEAM_526769410

Teamontwikkeling

Wil jij jouw team beter laten functioneren of streef jij naar hogere productiviteit en positiviteit? Dan kunnen onze teamcoaches met jou en jouw team aan de slag.

Organisaties geloven in de kracht van onderlinge verschillen en het verenigen van expertises en perspectieven. Ze streven om het potentieel binnen teams en de organisatie optimaal te kunnen benutten en daarmee een sterke, duurzame samenwerking waarborgen.

Toch blijven de mogelijkheden van teams vaak onbenut en dat is zonde. Daag jezelf en jouw team daarom uit dit te optimaliseren. We kunnen je helpen om jouw team te activeren mét oog voor de mensen, taken en context

Lees meer

Waarom teamontwikkeling belangrijk is voor je organisatie

De stijgende druk binnen veel organisaties neemt toe door de grilligheid van de consument, de aanscherping van de regelgeving en de constante flow van innovaties. We moeten meer doen met minder mankracht en daarnaast snel kunnen inspelen op de gewenste veranderingen.

Om de productiviteit en effectiviteit van de organisatie te verbeteren komt de nadruk vaak op het team te liggen. Er wordt weliswaar naar het team gekeken, maar het ontbreekt hen vaak aan gerichte opleiding, de juiste tools en ervaring om als team goed te kunnen presteren. De stress kan toenemen wanneer leiders niet in hun kracht staan en het ontbreekt aan effectieve communicatie. De kans neemt toe dat teams middelmatig gaan presteren en weinig oog hebben voor de diversiteit aan kunde en behoefte binnen hun team.

Dat kan ook anders.

We kunnen jou, jouw medewerkers, jouw team(s) en organisatie begeleiden, met als vertrekpunt de diverse behoeften en kunde van jouw mensen. Insights Discovery is de perfecte methode om die te visualiseren. Een team is in staat de gewenste resultaten te behalen, wanneer er beter zicht is op de verhoudingen binnen het ‘systeem’.

Hoe we daarbij helpen 

We benaderen het team als een systeem met zijn eigen gedragsregels. We maken leidinggevenden zich bewust van hun rol en impact en helpen alle teamleden hoe ze optimaal samenwerken. Om te begrijpen hoe het systeem werkt worden de behoeftes, wensen en kwaliteiten van de teamleden gevisualiseerd om te zorgen voor een optimale afstemming. Dat is de basis om te leren hoe het team als systeem beter kan samenwerken. Daarmee worden ongeschreven gedragsregels zichtbaar gemaakt. Vervolgens worden er heldere afspraken gemaakt met als einddoel dat de teamleden mét oog voor mensen, taken en context optimaal kunnen samenwerken.

Wat de aandachtspunten zouden kunnen zijn

 • Het verbeteren van onderlinge relaties door bewustwording van de diversiteit aan voorkeuren en behoeften.
 • Optimaliseren van samenwerking en communicatie van jouw team(s) met een positieve insteek.
 • Het in kaart brengen van de individuele kracht van de teamleden, voor het optimaal functioneren van jouw team(s).
 • Bewustwording van je impact en verantwoordelijkheid. Wat is de houding, is er contact en wordt de boodschap goed ontvangen.
 • Inzicht krijgen in de kwaliteiten en valkuilen van jouw team en de onderstroom.
 • Het maken van heldere afspraken voor goede communicatie.
 • Eigenaarschap van jouw persoonlijke leiderschapsstijl, zodat zelfredzame en proactieve teams met veranderende omstandigheden om kunnen gaan.
 • Het genereren van een gezamenlijk commitment van de directie, het management- en leidinggevende voor een betere afstemming en verbinding in de communicatie.
 • Ontdekken van authentieke leiderschap.
 • Hoe gaan we met elkaar om als het moeilijk wordt en stress door werkdruk om de hoek komt kijken.

Wil je investeren in jouw team?

Neem contact op om te bespreken hoe we een traject voor jouw (gewenste) situatie kunnen vormgeven om daarnaar toe te groeien.

Neem contact op
03_ORGANISATIE_4169401

Leiderschapsontwikkeling

Leiders van de toekomst zullen over een andere mindset moeten beschikken om effectief om te gaan met de condities van de nieuwe tijd. Voor grote ego’s is daarin geen plaats meer. Deze nieuw tijd en alle ontwikkelingen vragen leiderschapsvormen die beter passen bij de complexe, hedendaagse dynamiek.

Over welke mindset en competenties moet je dan als leider beschikken om goed te kunnen omgaan met een weinig voorspelbare werkelijkheid? Wat betekent dat voor de praktijk van alledag? Hoe breng jij jezelf, de mensen en organisatie vooruit?

Belangrijk is dat een leidinggevende een omgeving weet te creëren, waardoor de werknemer zich gekend en betrokken voelt met zowel het team als de organisatie. En zonder zichzelf daarbij te verliezen.

Maar hoe doe je dat?

Alles over leiderschapsontwikkeling lees je hier.

Andere mindset en competenties

De leiders van de toekomst zijn de mannen én vrouwen die floreren onder uitdagende omstandigheden, die weten te stimuleren en verbinden.

Door het zelfinzicht te vergroten verbetert leiderschap, de communicatieve vaardigheden, de onderlinge relaties en wendbaarheid. Met als gevolg dat mensen zich betrokken en verbonden gaan voelen met de gewenste resultaten.

Waarom Doorbraak inzetten?

Wij zijn gespecialiseerd in de menskant van veranderen. Bij onze methodes om jou of jou en jouw team verder te helpen ontwikkelen staat de mens centraal. De samenwerking begint altijd met wat uniek is: de mens.

Want elke verandering op weg naar een betere prestatie begint bij het vergroten van zelfinzicht bij jou en de medewerkers en het vertrouwen in elkaar. En omdat elke situatie anders is, zijn onze oplossingen altijd afgestemd op de behoefte van jou. Het is maatwerk.

De Insights Discovery methode in combinatie met Deep Democracy, verbindt de organisatie en zijn mensen.

Lees ook: 6 kwaliteiten van de ‘Next-level’ leiders

Leiderschapsstijlen

Wij kunnen allerlei bijvoeglijke naamwoorden aan leiderschap toevoegen en met allerlei grillen in de markt meegaan. Denk aan dienend leiderschap, situationeel leiderschap, coachend en ondersteunend leiderschap. Het enige wat er echt toe doet is: authenticiteit

Een authentieke leider kent zichzelf en weet wat de situatie, de organisatie en de mensen van hem of haar nodig hebben.

Authentiek leiderschap

Leiders zijn authentiek wanneer zij leven en handelen in lijn met hun persoonlijke purpose. Een authentieke leider kent zichzelf en weet wat de situatie, de organisatie en de mensen van hem of haar nodig hebben. Authenticiteit is een grondhouding. Het is een keuze voor echtheid, die vraagt om zelfinzicht, kwetsbaarheid en het herkennen en omarmen van je ego én je schaduw. Alleen dan, kun je al die ‘bijvoeglijke kreten’ omzetten in geloofwaardige actie.

Zelfinzicht als startpunt van effectief en authentiek leiderschap

Mensen die zichzelf goed leren kennen, krijgen vat op hun eigen houding en gedrag, in relatie tot zichzelf en hun (werk)omgeving. Zij worden zelfsturend. Verbindende communicatie, afgestemd op de ander, versterkt relaties, óók als er tegengestelde belangen of ideeën zijn.

 • Zelfinzicht

Goed leiderschap is dus meer dan het beheersen van een rijtje managementvaardigheden. Effectieve leiders zijn zelfbewuste leiders. Daarom start leiderschapsontwikkeling volgens ons ook altijd met zelfinzicht.

 • Inzicht in de context en je mensen

Naast een goed beeld van zichzelf als leider hebben effectieve leiders inzicht in de context en hun mensen. De meest succesvolle organisaties zijn steeds vaker de organisaties die hun medewerkers centraal stellen. Openlijke waardering voor elke persoon in de organisatie is een must: dit leidt tot zelfvertrouwen, durf en proactieve samenwerking.

 • Persoonlijk leiderschap

Het grote plaatje zien. Effectieve leiders hebben het vermogen om vast te stellen waar ze naartoe willen en te handelen naar wat nodig is om daar te komen. Het hebben van inzicht in het nut (en oorzaak) van het menselijk gedrag op de werkvloer, leidt tot begrip en geduld voor elkaars ‘anders’ zijn. Praktische mensenkennis in manieren, hoe je mensen positief en respectvol tot ander gedrag weet te bewegen en te committeren aan het gezamenlijke resultaat.

 70% van alle veranderingen mislukt door weerstand vanuit de medewerkers.

Hoe kom jij in beweging?

Goede leiders krijgen mensen in beweging. Maar hoe kom jij in beweging? Hoe ga je als leider aan de slag met ontwikkeling? Wat is er nodig en wat wordt de eerste stap? Het goede nieuws: je hoeft het niet alleen te doen. Wij helpen je graag bij het ontwikkelen van authentiek leiderschap. Neem contact op om jouw situatie te bespreken en hoe wij een traject kunnen vormgeven.

Neem contact op
pic_04

Trainingen

In onze trainingen staat verbinding centraal. Als ieder teamlid zich verbonden voelt met het team, de teamdoelstelling(en) en de gezamenlijke teamspirit, dan haal je het beste uit je team.

Kennis en kunde is belangrijk en de mensen maken elk team uniek. Een team kan functioneren wanneer de onderlinge relaties goed zijn.

65% van de problemen binnen teams verdwijnt door een betere relatie tussen de teamleden.

Wij werken met mensen aan een goede constructieve samenwerking met een hoge ‘funfactor’.

Lees meer

Onze programma’s zijn gebaseerd op de volgende 5 fundamenten van samenwerking:

 1. Gedeelde missie | Eén team, één verhaal
  Goede samenwerking start met een duidelijk gezamenlijk ‘verhaal’, met herkenbare gezamenlijke doelstellingen en gedeelde waarden. Gedragen afspraken over houding en gedrag komen daar uit voort.
 2. Inclusie | Eén verhaal, vele bijdragene
  Openlijke waardering voor elke persoon in de organisatie is een must: dit leidt tot zelfvertrouwen, durf en proactieve samenwerking.
 3. Verbindende Communicatie | Bruggen slaan
  Verbindende communicatie versterkt relaties, óók als er tegengestelde belangen of ideeën zijn.
 4. Zelfkennis | Kennis is macht
  Mensen die zichzelf goed leren kennen, krijgen vat op hun eigen houding en gedrag, in relatie tot zichzelf en hun (werk)omgeving. Zij worden zelfsturend.
 5. Mensenkennis | Het grote plaatje zien
  Inzicht in het nut (en oorzaak) van menselijk gedrag op de werkvloer, leidt tot begrip en geduld voor elkaars “anders” zijn. Ook leidt praktische mensenkennis tot inzicht in manieren om mensen positief en respectvol tot ander gedrag te bewegen.

Onze uitgangspunten

Bij het samenstellen en de uitvoering van trainingen en workshops hanteren we onderstaande didactische uitgangspunten.

 • Bij effectiviteit van gedrag gaat het om het effect van het gedrag op de ander, en nooit over goed of fout. Dit betekent dat we de deelnemers vragen elkaar van feedback te voorzien. Zelf geven we ook feedback op een respectvolle en confronterende wijze.
 • We zetten de uitdagingen die jouw organisatie in de praktijk tegenkomt voorop. Vanuit daar stellen we trainingen en workshops samen en geven we opdrachten mee waaraan individueel of gezamenlijk kan worden gewerkt.
 • Iedere deelnemer heeft een eigen leerstijl. Daarom wisselen we af in leervormen en werkwijze en komen die verschillende leerstijlen bij iedere interventie aan bod.
 • Van de deelnemers wordt verwacht individuele cases in te brengen waarmee de praktijk tijdens de bijeenkomsten wordt aangehaald. Dit verhoogt het leereffect en herkenbaarheid. Tevens het vertrekpunt om aan kennis en vaardigheden te werken direct toepasbaar in de praktijk/werksituatie.

Meer weten?

Kijk bij meest voorkomende uitdagingen om een indruk te krijgen waarvoor wij worden benaderd en ingezet om een training te geven.

Geïnspireerd? Neem contact op voor het maken van een vrijblijvende afspraak om inzicht te krijgen welke passende training voor jouw organisatie wij kunnen samenstellen.

Neem contact op
IMG_7913

Insights Discovery op drie niveaus

Insights Discovery is een methodiek die op diverse manieren wordt ingezet al dan niet in combinatie met Deep Democracy bij veel van onze oplossingen. Een toegankelijk kleurenmodel, in combinatie met een persoonlijk profiel, geeft mensen meer inzicht in zichzelf én anderen. Een sterke basis dat helpt om mensen, teams en organisaties effectief en optimaal te laten functioneren en samenwerken. Omdat elke situatie anders is, zijn onze oplossingen altijd afgestemd op individuele behoeftes, die van het team of van jouw organisatie. 

Ieder profiel is uniek en laat zien waar de persoonlijke kwaliteiten, toegevoegde waarden, do’s en don’ts, drijfveren en ontwikkelpunten liggen. De voorkeurskleuren van Insights Discovery worden gemeten door een gemakkelijk in te vullen online vragenlijst.

Insights Discovery kan op individueel-, team- en organisatieniveau worden ingezet.

Bekijk een voorbeeld profiel

Lees meer

1. Persoonlijke ontwikkeling en Insights Discovery

Met Insights Discovery als basismethode, helpen we mensen de beste leider te worden in de breedste zin van het woord. Klaar om op verschillende niveaus te inspireren en motiveren.

Want goed leiderschap betekent meer dan het beheersen van een rijtje management skills. Een goede leider durft authentiek te blijven, ontwikkelt een sterke visie, levert resultaat en haalt maximale effectiviteit en productiviteit uit zijn team met behulp van gedeelde doelen en waarden. Daarnaast neemt de stress af als een leider effectief communiceert.

Onze oplossingen helpen leiders om:

 • Hun authentieke leiderschapsstijl, drijfveren en grenzen te ontdekken.
 • Echt contact te maken en te zorgen voor de beste resultaten.
 • Impact en invloed versterken.
 • Door eigen hindernissen te breken.
 • Meer eigenwaarde, rust en balans te creëren.

2. Teamontwikkeling en Insights Discovery

Vandaag de dag ervaren organisaties vaak een hoge werkdruk. De wens om meer te doen met minder mankracht blijft bestaan. Om de productiviteit en effectiviteit van de organisatie te verbeteren komt de nadruk vaak op het team te liggen. Goed functionerende teams zijn de bouwstenen van een succesvolle organisatie.

65% van de problemen binnen teams verdwijnt door een betere relatie tussen de teamleden.

We bieden diverse mogelijkheden om teams in hun kracht te zetten en optimaal te laten functioneren, ook in moeilijke tijden. Belangrijk uitgangspunt daarbij is de menskant van ieder individu binnen het systeem. Elke verandering op weg naar betere prestaties begint bij beter zelfinzicht van je teamleden.

Insights Discovery is de perfecte methode om de behoeftes, wensen en kwaliteiten van de teamleden te visualiseren en te zorgen voor een optimale afstemming. Dat legt de basis om te leren hoe het team als systeem beter kan samenwerken. Het geeft direct inzicht in het ontwikkelpad van de teamleider, de teamleden en het team als systeem. Wanneer er beter zicht is op de verhoudingen binnen het ‘systeem’ is deze in staat de gewenste resultaten te behalen.

Omdat elke situatie anders is, zijn onze oplossingen altijd afgestemd op de behoeften van jouw team en organisatie. We laten teams goed naar zichzelf kijken. Hoe goed ze écht samenwerken en of ze presteren op het voor hen hoogst haalbare niveau. Samen met het team werken we aan barrières en verbeterpunten, waardoor het team veel meer wordt dan een optelsom van de afzonderlijke teamleden.

Teamanalyse

Middels door de persoonlijke profielen van alle teamleden kan er een visuele teamanalyse gemaakt worden. Een groot cadeau voor elke teamleider en zijn teamleden.

Onze oplossingen helpen teams om:

 • Kwaliteiten, valkuilen, motivaties, uitdagingen en doelen te onderzoeken.
 • Hun communicatieve vaardigheden en onderlinge relaties te verbeteren.
 • Al het talent in het team in te zetten.
 • Optimaal samen te werken.
 • Inzicht te krijgen in mogelijke uitdagingen die het functioneren belemmeren.
 • Effectief te blijven functioneren ook wanneer het moeilijk wordt.

3. Leiderschapsontwikkeling en Insights Discovery

Samenwerking begint altijd met wat een organisatie écht uniek maakt: de mensen. Aangezien bij Doorbraak de mens centraal staat, zijn we gespecialiseerd in de menskant van veranderen. Elke verandering op weg naar betere prestaties begint bij beter zelfinzicht van de medewerkers en het vertrouwen in elkaar. En omdat elke situatie anders is, zijn onze oplossingen altijd afgestemd op de behoeften van jouw medewerker, team en organisatie.

De Insights Discovery methode biedt ondersteuning bij verandering zodat medewerkers en teams binnen jouw organisatie zich uitgenodigd voelen om vanuit leiderschap mee te bewegen. Door zaken middels een toegankelijk kleurenmodel bespreekbaar te maken, bieden gezamenlijk afgestemde oplossingen en nieuwe effectieve teamafspraken een fundament om op door te bouwen. Ieder met hun unieke persoonlijkheid levert een positieve bijdrage. Leiderschapsontwikkeling en organisatieontwikkeling gaan zo hand in hand.

Betrokken medewerkers

Met zelfinzicht als startpunt helpen we mensen hun leiderschap, communicatieve vaardigheden en relaties te verbeteren. Het gevolg is dat zij zich betrokken en sterker verbonden voelen. Dit heeft enorme impact op het functioneren.

70% van alle veranderingen mislukt door de weerstand vanuit medewerkers.

Elke medewerker kan het verschil maken, vanuit authentiek leiderschap zodat tevens meer commitment en wederzijdse verantwoordelijkheid gecreëerd kan worden. Een authentieke leider kent zichzelf en weet wat de situatie, de organisatie en de mensen van hem of haar nodig hebben.

Effectieve leiders hebben naast een goed beeld van zichzelf als leider ook inzicht in de context en hun mensen. De meest succesvolle organisaties zijn steeds vaker organisaties die hun medewerkers centraal stellen. Openlijke waardering voor elke persoon in de organisatie is een must: dit leidt tot zelfvertrouwen, durf en proactieve samenwerking.

Effectieve leiders hebben het vermogen om vast te stellen waar ze naartoe willen en te handelen naar wat nodig is om daar te komen. Ze zijn in staat het grote plaatje te zien.

Juiste begeleiding bij succesvolle leiderschapsontwikkeling en verandering

Om te kunnen ontwikkelen en veranderen is het noodzakelijk dat medewerkers betrokken zijn. Iedereen reageert anders op verandering; begeleiding met een persoonlijke en menselijke benadering is hierbij dus cruciaal. We creëren op een veilige manier inzicht bij de medewerkers.

Onze oplossingen helpen:

 • Om vanuit inzicht in jezelf en de ander de juiste impact te hebben.
 • Om vanuit inzicht in jezelf en de ander beter te kunnen afstemmen en verbinden.
 • Te ontdekken en zichtbaar te maken hoe iedereen anders reageert op verandering.
 • Door juiste aansturing de betrokkenheid en flexibiliteit van mensen en teams te vergroten.
 • Inzicht te krijgen in belemmeringen die de betrokkenheid en prestaties verminderen.
 • Tijdens communicatie bewust te zijn van diversiteit.

Meer weten over Insights Discovery op individueel-, team- of organisatieniveau? Neem contact met ons op.

Neem contact op
Foto Aanbod Deep Democracy

Deep Democracy

Inclusie |  Eén verhaal, vele bijdragen

Openlijke waardering voor elke persoon in de organisatie is een must: dit leidt tot zelfvertrouwen, durf en proactieve samenwerking.

Het grootste deel van het werken in organisaties bestaat uit het nemen van beslissingen. En het zorgen dat mensen daar ook naar gaan handelen. De manier waarop een besluit tot stand komt, is niet altijd even effectief. Waardoor we gaan vertragen, zuchten en saboteren.

Lees meer

Laten we al die wijsheid, al die achtergronden, al die kennis zo goed mogelijk benutten. Wat zouden we dan een grootste dingen met elkaar kunnen doen. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe zorg je dat het niet altijd die paar mensen zijn die hun mond open doen op een management dag? Dat alle standpunten volledig aan bod komen. Dat het geheel belangrijker is dan ego’s?

Deep Democracy is een zienswijze en een methode die de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt. Tegenstellingen en botsende meningen worden op respectvolle wijze met elkaar onderzocht. In dialoog en in discussie. Besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Ieder groepslid neemt immers wijsheid mee, in de vorm van ervaring, expertise, vaardigheden, kennis en perspectieve op de werkelijkheid. Conflicten worden niet vermeden. Door de wijsheid van de minderheid toe te voegen aan een besluit stribbelen mensen minder tegen en worden besluiten kwalitatief sterker.

 • Door grondiger besluiten neemt de daadkracht toe.
 • Door de wijsheid van de minderheid toe te voegen aan het besluit, creëer je commitment.
 • Door sabotagegedrag bespreekbaar te maken, doorbreek je hindernissen.
 • Door inclusie, creëer je veiligheid binnen je team en organisatie.

Wil je inclusie besluitvorming, waarin alle stemmen worden meegenomen, toepassen binnen je eigen team?

Wil je weten hoe je samen het beste besluit en het betere conflict doorloopt?

Ben je nieuwsgiering naar inclusief leiderschap vanuit authenticiteit?

Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Wij begeleiden graag jouw team(s) om te verbinden waar het kan, vechten waar het moet, herstellen waar mogelijk en afscheid te nemen als het niet anders kan.

Neem contact op