Authentiek leiderschap

Ter voorbereiding op een training dook ik weer eens in het thema leiderschap. Toen ik dat woord op internet als zoekterm intypte, plopten honderden boektitels op. Van verbindend leiderschap tot inspirerend leiderschap, van empowered leiderschap tot dienend leiderschap en van onzichtbaar leiderschap tot coachend leiderschap. De schrijvers – niet zelden de beste stuurlui aan wal – zetten zonder uitzondering huizenhoge verwachtingen op papier.

Je voegen naar verwachtingen?

Ben je leidinggevende, dan zul je ervaren dat ook jouw eigen medewerkers hoge verwachtingen hebben. De een wil vooral ruimte en zo weinig mogelijk bemoeienis, de ander wil juist regelmatig je volle aandacht; de een zal daar zelf om vragen, de ander verwacht dat jij het initiatief neemt. Ga vooral niet proberen je naar al die verwachtingen te voegen. Het zijn namelijk veelal eerder eisen dan wensen, en dan meestal ook nog eens onbewust en onuitgesproken. Als je toch een pleaser bent en je in bochten wringt om aan alle verwachtingen te voldoen, dan hang je! Want dan maak je jezelf afhankelijk van de waardering van je omgeving. Bovendien kun je nooit iedereen tevredenstellen. Daarom: ben duidelijk, blijf zaken benoemen. En durf je eigen kwaliteiten in te zetten, vanuit jouw eigen waarden af te stemmen op de ander. Dan kun je vanuit verbinding heldere wederzijdse afspraken maken.

Handelen vanuit authenticiteit

De essentie van goed leiderschap is handelen vanuit authenticiteit. De start ligt niet bij de verwachtingen van anderen, maar bij jezelf: bij jouw visie en jouw waarden. Leider zijn betekent je nek durven uitsteken in combinatie met moed om vanuit rust kritiek te ontvangen. En dat op een manier die echt bij jou past. Misschien heb jij een wat dwingende, nadrukkelijke manier of blijf je juist op de achtergrond? En handel jij vanuit empathie of vanuit enthousiasme? Ontdek wat bij jou past, wat jou authentiek maakt. Als je dát inzet met respect voor de authenticiteit van de ander, kom je vanzelf tot verbinding.

Toegevoegde waarde (h)erkennen

Dan kom je tot een relatie waarin leidinggevende én medewerker zichzelf kunnen zijn. Dan kan de medewerker zeggen: ‘Ik had misschien liever een gevoeligere leidinggevende gehad, maar die wens zegt vooral iets over mijzelf. Ik zie wij hij is en daar doe ik het mee.’ En jij als leidinggevende zegt dan: ‘Ik had misschien liever een daadkrachtiger medewerker, maar dat zegt vooral iets over wie ik ben. Ik zie wie hij is en daar doe ik het mee.’ Het komt erop neer dat je beiden bereid bent elkaars verschillen als toegevoegde waarden te (h)erkennen en in contact te blijven, zonder dat een oordeel over elkaar de relatie negatief beïnvloedt.

Inspirerend leiderschap

Als leidinggevende is het jouw taak je medewerkers te helpen zich bewust te worden van hun verwachtingen. Zij zijn er verantwoordelijk voor dat ze die verwachtingen uitspreken. Het realiseren van de verwachtingen is op deze manier een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het zijn de meest inspirerende leiders die spiegelen, die hun medewerkers uitdagen zelf met een oplossing te komen en grenzen te verleggen.

Geprikkeld?

Ben jij als leidinggevende toe aan de volgende stap op weg naar authentiek leiderschap? Neem dan contact met ons op.