Rationele effectiviteitstheorie in combinatie met Co-Active Coaching

Na het volgen van de Rationele Effectiviteitstheorie (RET) basisopleiding merkte ik al het positieve effect van coachen middels de RET-methode in combinatie met Co-Active coaching. Met enthousiasme heb ik genoten van de vervolgopleiding en kan ik met grote trots mededelen inmiddels gecertificeerd te zijn.

Veel van mijn cliënten ervaren het als eyeopener dat ze zelf meer invloed kunnen uitoefenen op hun denken, voelen en doen. Door de samenhang tussen gevoel, gedrag en gedachte samen te analyseren worden tal van mogelijkheden gecreëerd. Voor veel mensen die ik coach is gebleken dat de nieuwe inzichten die de RET in combinatie met Co-Active biedt geleid heeft tot kleine of grote doorbraken.

De RET-methode beweert niet dat je onder alle omstandigheden, altijd en onmiddellijk kunt denken en voelen wat je wilt. Daarvoor zit de menselijke constitutie te complex in elkaar. De genetische psychische opmaak van mensen is bijvoorbeeld niet beïnvloedbaar. Daarnaast wordt rekening gehouden met het feit dat vroegere negatieve ervaringen onomkeerbare gevolgen ‘kunnen’ hebben op de ontwikkeling van het brein.

Waar een wil is, is een weg! Vanuit zelfleiderschap kun je bewust invloed uitoefenen op je denken en je emotionele stabiliteit kunt creëren.

Coaching middels de RET-methode en Co-Active komt dan ook aan de orde wanneer er sprake is van een situatie waarin je naar eigen idee of opvatting niet goed functioneert.

Waar te beginnen?

Heel simpel, erkenning! Wanneer je bewust kiest voor verandermanagement en verschillende kerngedachten analyseert, is er vele malen meer mogelijk dan dat je in eerste instantie voor ogen hield.

Op basis van een combinatie van genetische aanleg en wat men door ervaringen leert, bouwt iedereen een script of schema op over hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Deze scripts vormen een leidraad voor je handelen. Jouw script bestaat doorgaans uit meerdere met elkaar samenhangende ideeën en deze kunnen met behulp van bijvoorbeeld de RET en Co-Active coaching op hun nut, bruikbaarheid en houdbaarheid getoetst en desgewenst veranderd worden.

Bij nare situaties horen nou eenmaal adequate nare gevoelens, zoals bezorgdheid of verdriet. Wanneer nare gevoelens echter effectief gedrag belemmeren en je je bewust bent van het feit dat je anders wilt, wordt het tijd om middels coaching jouw persoonlijke script eens nader onder de loep te nemen.

Analyse van jouw persoonlijke script is de deur naar jouw persoonlijke succes!

Neem, voor een vrijblijvend gesprek, vandaag nog contact op.