Ons ego versus de waarheid

Ons ego wordt in dit artikel omschreven als een krachtige bron die onder andere door het hebben van persoonlijke verwachtingen objectieve waarneming en het vermogen tot beoordelen kleurt. De verwachtingen die je hebt zijn voor een groot deel gebaseerd op eigen voorkeuren en ervaringen uit het verleden. Daarnaast wordt je beoordeling van de situatie gekleurd door interpretatie. De interpretatie die je hebt wordt op zijn beurt gevormd door je veronderstellingen, vooroordelen en behoeftes. Te denken valt ook aan de normen en waarden die een ieder voor zich hanteert. Ontdek de kracht van Insights Discovery, voor een beter afstemming en verbinding. Insights Discovery verbind mens en organisatie.

Een hele rij aan factoren die van invloed zijn. Oftewel: met in het achterhoofd dat mensen reageren vanuit eigen interpretatie, verwachtingen, normen en waarden, is het logisch dat ieder zijn eigen waarheid ziet. Als wij er zo naar kijken is het vrijwel voor de hand liggend dat jij en de ander niet reageren op dezelfde werkelijkheid, maar slechts op het beeld dat je op dat moment van de werkelijkheid hebt – ook al is dat beeld onjuist.

Er is niets mis met een verschil van mening. Echter vanuit de visie dat een ieder zijn of haar eigen deel van de waarheid ziet, ‘kan’ het voorkomen dat het contact met de ander moeizaam of zelfs slecht verloopt.

Op langere termijn kunnen zelfs problemen ontstaan wanneer je je eigen normen en waarden tot eisen verheft. Mensen in je omgeving zijn nou eenmaal moeilijk te verplichten zich aan jouw regels te houden. Tevens ontstaat er een spanningsveld wanneer je niet bereid bent te accepteren dat er meerdere normen naast elkaar kunnen bestaan.

Met de onderliggende gedachte “Mijn norm is beter dan die van jou, en daarom moet jij doen wat ik wil” kom je niet ver. Terwijl er ruimte voor discussie ontstaat wanneer je over de mogelijkheid beschikt om te zeggen: “Dat is een interessante norm die jij hebt, ik denk er heel anders over”. Niet alleen creëer je op deze manier ruimte voor discussie, er ontstaat tevens ruimte tot het ontdekken van nieuwe mogelijkheden waarbij invulling wordt gegeven aan het naast elkaar bestaan van de normen en dus verschillende interpretaties van de waarheid.

Een slecht lopende relatie kan leiden tot angst, boosheid of verdriet. Herkenbaar? Reden te meer om je eigen kerngedachte en gedrag eens op een rijtje te zetten. Uiteindelijk ben je voor 100% verantwoordelijk voor je eigen gedrag en niet voor dat van de ander. Je kunt wel anders willen, echter de ander beslist voor zichzelf wat hij/zij gaat doen. Hoe graag je ook zou willen, die reactie kun je niet naar eigen hand zetten. Jouw reactie op de situatie wel.

Met deze wetenschap en de kunst middels een open-mind zonder invulling en oordeel naar de ander te luisteren en vanuit aanvulling te werken in plaats van tegenstelling wordt het onderhouden van een goede relatie een stuk makkelijker.

Wij nemen niet elke keer de moeite om de juistheid van de informatie te onderzoeken. Wij nemen vaak gewoon aan dat onze waarheden en verwachtingen kloppen. Wanneer je echter erkend dat een relatie niet loopt zoals je graag zou willen is het checken van je eigen gedachte een mooi begin. Is het waar wat ik denk? Wat beleeft de ander?

Bewust kiezen voor welke gedrag je wenst te tonen en welke impact je wenst te hebben om vervolgens vanuit aanvulling in plaats van tegen stelling te werken, creëert de mogelijkheid tot verandering in plaats van stagnatie. Wat een heerlijk vooruitzicht!

Neem voor meer informatie contact op met Mélise van der Ven of lees verder. Insights Discovery verbind mens en organisatie.