In het kader van goed leiderschap: de kracht van toegeven zonder te zwichten.

In dit artikel aandacht voor de kunst van beïnvloeden tijdens discussies, die gedreven worden door eergevoel en de wens om erkent te worden.

Velen van ons koppelen gehoord worden aan eer en erkenning. Of dit juist is kun je je afvragen. Het veroorzaakt in vele gevallen stress, is niet altijd een effectieve gedachte en is vaak o zo menselijk. Ontdek de kracht van Insights Discovery, voor een beter afstemming en verbinding.

Laten wij uitgaan van de werkvloer.
Maar al te vaak belanden wij in discussies die uiteindelijk niet tot het gewenste resultaat leiden. Vergaderingen zijn een mooi voorbeeld. Tijdens dit soort bijeenkomsten komt het regelmatig voor dat wij het niet met elkaar eens zijn. Prima, en hoe kan jij ervoor zorgen dat er toch ook beslissingen worden genomen? Simpel, door je te richten op de relatie en daarna op de taak. Het getuigt van goed en effectief leiderschap wanneer je de vaardigheid bezit van het erkennen van de kwaliteiten in de inbreng van anderen. Ons ego wenst gehoord te worden. Dus niet alleen die van jou!

Leiderschap begint met luisteren, observeren en erkennen van wat er is. Wat heeft de ander, met een afwijkende mening, precies te vertellen. Leer de ander te waarderen en erkennen om zijn/haar inbreng. Dit wil uiteraard nog niet betekenen dat je het altijd eens bent met de ander.

Je hebt geluisterd en dan? Ja maar…! Ja maar is nee! En door daar je zin mee te beginnen slaan je de plank mis. Durf dan gewoon nee te zeggen en neem de verantwoordelijkheid voor de impact die je hiermee creëert.

Met in het achterhoofd dat in een bepaalde situatie niet één waarheid van toepassing is, kunnen dus meerdere mensen een gedeelte van de waarheid ter tafel brengen. Ja maar ….. vervangen door Ja en … is daarom al een stuk effectiever en een mooi voorbeeld van “Toegeven zonder te zwichten”.

Wanneer je na aandachtig luisteren het woord neemt, is een andere voorbeeld van “Toegeven zonder te zwichten” starten met de woorden “Hierop zou ik graag een aanvulling willen geven”. Op deze manier benadruk je niet dat je het met de ander oneens bent; je geeft hem juist gelijk. Je benadrukt de sterke punten van de inbreng van de ander door met een samenvatting te vervolgen. Daarna sluit je je betoog met je eigen mening. Hierbij let je op het gebruik van woorden die de tegenstelling benadrukken. Dit zijn woorden zoals ’maar’ of ‘echter’ en maak je oogcontact met anderen uit de groep.

Tegengestelde meningen liggen vaak minder ver uiteen dan je zou denken. Vaak sluit het een het ander helemaal niet uit. Je tegenstander zal zich gemakkelijker conformeren als hij merkt dat zijn input erkend wordt en jij brede steun ontvangt.

Om te zorgen dat je niet in een discussie beland waarbij het op een ego strijdt uitdraait, “het welbekende haantjes gedrag”, is het dus effectief om eerst met aandacht goed naar de ander te luisteren.

Wanneer je je bewust bent van het feit dat een discussie alleen nog om eer en erkenning gaat, dan kun je de cirkel doorbreken. Kom de ander tegemoet en vervolg daarna je eigen weg. De kans is groot dat je opponent de strijd nu verlaat. Het spel van effectief beïnvloeden “Toegeven zonder te zwichten”, kan beginnen.

Neem, voor een vrijblijvend gesprek, vandaag nog contact op met Mélise.