Doorbraak biedt verschillende mogelijkheden om jou, jouw team of organisatie te blijven ontwikkelen.

Hierbij gaan daadkracht en resultaat samen met een sfeer van vertrouwen, respect en het waarderen van onderlinge verschillen.
Om aan jouw vragen tegemoet te komen bieden we onderstaande aanbod. Voor vragen of het maken van een vrijblijvend kennismakingsgesprek kun je contact met ons opnemen via telefoon of via email.

01_PERSOONLIJK_289584068

Persoonlijke ontwikkeling

Soms moet je er even goed voor gaan zitten. Iedereen ervaart wel eens een te hoge druk of werkstress. Maar hoe zorg je voor een optimale werk-privé balans en vitaliteit? Hoe sta jij in je kracht? Waar krijg je energie van?

Om jezelf te ontwikkelen, moet je veranderingen doormaken. Die veranderingen zijn soms positief en soms wat minder positief. Maar juist door dat soort leermomenten groei je. Want elke verandering betekent ontwikkeling. Ben jij toe aan verandering en ben jij bereid daarvoor jouw eigen potentieel aan te spreken. Dan brengen we jou graag in contact met één van onze ervaren coaches. Met een verfrissende blik, ervaring, gevoel voor humor en zonder oordeel, hebben onze coaches aandacht voor wat jou daadwerkelijk bezighoudt. En met het inplannen van een kennismakingsgesprek is een eerste stap naar persoonlijke verandering gezet.

Lees meer

Wat is coaching?

De International Coach Federation (ICF) definieert coaching als: ‘Een samenwerkingsverband met cliënten in een uitdagend en creatief proces dat jou inspireert om op persoonlijk en professioneel vlak het maximale uit jezelf te halen. Coaching erkent jou als de expert van jouw eigen leven en werk, en gelooft dat jij van nature creatief, vindingrijk en compleet bent.’

Waarom coaching?

Het ICF-onderzoek (2010) toont aan dat mensen zich wenden tot professionele coaching teneinde doelen in hun persoonlijke en professionele leven te bereiken.

De top 5 redenen zijn:

 • Optimaliseren van individuele- of teamprestaties
 • Uitbreiden van professionele carrièrekansen
 • Verbeteren van business managementstrategieën
 • Vergroten van het gevoel van eigenwaarde/zelfvertrouwen
 • Het managen van de balans van werk en privé

Niet alleen stelt coaching mensen in staat om hun doelen te bereiken, maar coaching heeft bewezen een zeer bevredigende ervaring te zijn. Het onderzoek heeft tevens aangetoond dat 83 procent van de respondenten ‘tevreden’ waren en 36 procent ‘zeer tevreden’ over hun ervaringen met coaching.

Resultaten van een coachtraject

We bieden een duurzame samenwerking met als doel resultaten te behalen, in jouw persoonlijke en professionele leven, waar jij voldoening uit haalt. Ultiem doel is te helpen jouw performance te verbeteren en de kwaliteit van jouw leven te vergroten.

Veel voorkomende resultaten zijn:

 • Je bent je bewuste van jouw drijfveren, gedrag en toegevoegde waarde
 • Je hebt meer zelfvertrouwen bij het maken van keuzen
 • Je hebt nieuwe en verfrissende perspectieven ten aanzien van uitdagingen en kansen
 • Jouw creativiteit en vermogen om beslissingen te nemen is toegenomen
 • Jouw persoonlijke effectiviteit is verbeterd wat leidt tot effectievere relaties
 • Je implementeert zelf bedachte oplossingen en strategieën
 • Je bent je bewust van de diversiteit van mensen, weet deze te (h)erkennen en kan je in de communicatie beter afstemmen op verschillende behoefte
 • Je bent beter in staat je stress te managen

Wat kan je verwachten van ons

Onze coaches hebben een stevige opleiding gehad, hebben veel werkervaring en zijn internationaal gecertificeerd. We zijn opgeleid om onze werkwijze op jouw individuele behoefte af te stemmen. Luisteren, observeren, stimuleren zelfonderzoek en streven ernaar om jou zelf oplossingen en strategieën te laten ontwikkelen. Het is onze taak ondersteuning te bieden om de vaardigheden, kennis en creativiteit die jij al bezit verder te ontwikkelen.

En daarbij houden we jou verantwoordelijk en spreken we jou erop aan, om jouw gewenste doelen te realiseren.

Kennismakingsgesprek

Na een korte situatie schets zal het kennismakingsgesprek face-to-face plaatsvinden. Dit eerste gesprek is van belang om erachter te komen of er op persoonlijk niveau een klik ontstaat en een veilige en vertrouwde omgeving wordt gecreëerd waarin jij volkomen transparant, eerlijk en open kunt zijn. Tevens is het van belang om te ervaren of onze stijl van coachen voor jou werkt en of jij het vertrouwen hebt dat de coachrelatie helpt met het vinden van antwoorden op, en het ontwikkelen van strategieën voor jouw persoonlijke thema’s.

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op voor het maken van een gesprek over jouw situatie, wat jij wil en hoe we een traject voor jou kunnen vormgeven om dat te realiseren.

Deze klanten gingen jou voor.

Neem contact op
02_TEAM_526769410

Teamontwikkeling

Functioneert jouw team niet zoals jij zou willen of streef jij naar hogere productiviteit en positiviteit? Dan hebben we de ervaren teamcoaches om met jou en jouw team aan de slag te gaan.

We geloven in de kracht van diversiteit en het verenigen van expertises en perspectieven. Om het potentieel binnen teams en organisaties optimaal te benutten en een krachtige en duurzame samenwerking te waarborgen. Toch blijven de mogelijkheden van teams vaak onbenut. Daag uzelf en uw team daarom uit. We kunnen je helpen om jouw team te activeren mét oog voor mensen, taken en context.

Lees meer

Waarom teamontwikkeling?

Door de grilligheid van de consument, aanscherping van regelgeving en de constante flow van innovaties stijgt binnen veel organisaties de druk om naast meer te doen met minder, ook snel te kunnen inspelen op de gewenste veranderingen. Er komt meer nadruk op het team als middel om de productiviteit en de effectiviteit van de organisatie te verbeteren. Helaas hebben de meeste teamleden en teamleiders onvoldoende opleiding, tools en ervaring die nodig zijn om als team goed te kunnen presteren. Leiders staan niet in hun kracht. De communicatie is niet effectief en de stress neemt toe. Het is dan ook geen verrassing dat de meeste teams middelmatig presteren en nog nauwelijks oog hebben voor de diversiteit aan kunde en behoefte binnen hun team. Dat hoeft echter niet zo te zijn. We kunnen jou, jouw medewerkers, jouw team(s) en organisatie begeleiden, met  als vertrekpunt de diverse behoeften en kunde van jouw mensen. Insights Discovery biedt ondersteuning bij het visualiseren hiervan. Wanneer er betere relaties ontstaan binnen het ‘systeem’ is het team in staat de gewenste resultaten te behalen.

Team als systeem

We beschouwen het team als een systeem en helpen alle teamleden om optimaal samen te werken en maken leidinggevenden bewust van hun rol en hun impact. Ieder systeem heeft zijn eigen gedragsregels. We maken deze zichtbaar, zodat teamleden begrijpen hoe hun systeem werkt.  Zo ontstaat de basis om hen te leren hoe het team als systeem beter kan samenwerken. We zorgen voor een optimale afstemming door diverse kwaliteiten en behoeften visueel te maken. En maken heldere afspraken om de samenwerking te verbeteren. Met als uiteindelijk doel dat de teamleden mét oog voor mensen, taken en context optimaal samenwerken.

We kunnen je helpen om:

 • De onderlinge relaties te verbeteren door bewustwording van de diversiteit aan voorkeuren en behoeften
 • De samenwerking en communicatie van jouw team(s) te verbeteren. Hoe op een positieve manier deze te beïnvloeden
 • De kracht van alle teamleden te mobiliseren, zodat jouw team(s) optimaal kunnen functioneren
 • Bewustwording van je eigen impact en verantwoordelijkheid te creëren. Wat is je houding, heb je contact en is jouw boodschap goed ontvangen
 • Inzage te krijgen in de kwaliteiten en valkuilen van jouw team
 • Maken van duidelijke afspraken om de communicatie te verbeteren
 • Eigenaar te worden van jouw persoonlijke leiderschapsstijl, waardoor zelfredzame en proactieve teams makkelijk met veranderende omstandigheden kunnen omgaan
 • Directie, management- en leidinggevende een gezamenlijk commitment te laten genereren door een betere afstemming en verbinding in de communicatie te realiseren

Wat kunnen we voor jouw team betekenen?

Benieuwd wat we specifiek voor jouw organisatie of team kunnen betekenen? Neem contact op voor het maken van een vrijblijvend gesprek over jouw situatie, jouw gewenste situatie en hoe we een traject voor jou kunnen vormgeven om daar naar toe te groeien.

Neem contact op
03_ORGANISATIE_4169401

Organisatieontwikkeling

Is er binnen je organisatie een heldere visie en weet je deze te verbinden met je medewerkers? Kan je organisatie slim navigeren in onzekere tijden? Verstaan je managers leiderschap? Weten zij veranderprocessen tot een succes te brengen? Haal je alles uit jouw medewerkers en werken je teams goed samen? Inderdaad, er komt veel bij kijken.

Wat we kunnen bereiken

Bij ons staat de mens centraal. We zijn gespecialiseerd in de menskant van veranderen. De samenwerking begint altijd met wat jouw organisatie écht uniek maakt: de mensen. Want elke verandering op weg naar betere prestaties begint bij beter zelfinzicht van de medewerkers. En omdat elke situatie anders is, zijn onze oplossingen altijd afgestemd op de behoeften van jouw organisatie. Jouw organisatie en ontwikkelvraag is uniek.

Lees meer

Het succes van jouw organisatie schuilt in betrokken en bevlogen medewerkers. We dagen iedereen in je organisatie uit om op zoek te gaan naar hun eigen kracht en voorkeuren en zo het beste uit zichzelf te halen.

 70% van alle veranderingen mislukt door weerstand vanuit de medewerkers.

Met als startpunt zelfinzicht van jouw medewerkers helpen we mensen hun leiderschap, communicatieve vaardigheden en relaties te verbeteren. Dit heeft enorme impact op het functioneren van de organisatie, bijvoorbeeld omdat medewerkers zich betrokken en sterker verbonden voelen met de cultuur en waarden van de organisatie.

65% van de problemen binnen teams verdwijnt door een betere relatie tussen de teamleden.

Betrokken medewerkers

Elke medewerker kan het verschil maken en we geloven dat betrokkenheid de verantwoordelijkheid van zowel de medewerker zelf als de organisatie is. Aan de leidinggevende de taak om een omgeving te creëren die de betrokkenheid van de medewerker stimuleert.

De Insights Discovery methode verbind de organisatie en zijn mensen. We helpen je organisatie en medewerkers doelen te ontdekken en realiseren die er écht toe doen. Samen met jou ontwikkelen we een manier van denken die leidt tot concreet resultaat.

We bieden oplossingen die:

 • De communicatie verbetert, zodat het veranderproces efficiënt verloopt.
 • Een fundament van vertrouwen en veiligheid creëren.
 • Mensen helpen hun plek in de organisatie en team te ontdekken.
 • Ruimte creëren voor nieuwe en verfrissende perspectieven ten aanzien van uitdagingen en kansen.
 • Mensen inzicht geven in de diversiteit van voorkeuren en hoe af te stemmen.
 • Medewerkers aansluiting laten vinden bij de waarden van de organisatie, zodat zij daar een positieve bijdrage aan kunnen leveren.
 • Leiders helpen de betrokkenheid en zelfredzaamheid in hun teams te vergroten.
 • Een omgeving creëren waarin open over de cultuur van de organisatie kan worden gesproken.
 • Helpen te ontdekken hoe verschillende mensen anders reageren op verandering.
 • De betrokkenheid en flexibiliteit van mensen en teams vergroten.
 • Problemen op te lossen die de betrokkenheid en prestaties verminderen, tijdens en na de verandering.

 Wat kunnen we samen met jou bereiken?

Benieuwd? We helpen je graag bij het verder ontwikkelen van jouw mensen en organisatie om de gewenste doelen te bereiken. Neem contact op voor het maken van een gesprek over jouw situatie, wat jij wilt en hoe we een traject voor jou kunnen vormgeven om dat te realiseren.

Deze klanten gingen jou voor.

Neem contact op
pic_04

Trainingen en workshops

65% van de problemen binnen teams verdwijnt door een betere relatie tussen de teamleden.

Uiteraard zijn kennis en kunde belangrijk. Wat elk team echter uniek maakt zijn: de mensen. Wanneer de onderlinge relaties verbeteren o.a. door het vergroten van inzicht in het eigen handelen; het aanleren van nieuwe vaardigheden; het veranderen van de eigen houding ontstaat een team die kennis en kunde in kan zetten vanuit effectief gedag, waardoor de gewenste team- en organisatie doelen gerealiseerd kunnen worden.

De trainingen en workshops, bij voorkeur in combinatie met begeleiding en/of coaching, zijn dan ook steeds weer zo opgezet dat doelgerichte verandering in gedrag op de lange termijn wordt gerealiseerd.

Lees meer

Onderwerpen voor trainingen en workshops

In beginsel kunnen alle door jou gewenste onderwerpen in trainingen en workshops worden opgenomen. Ter inspiratie geven we onderstaand de meest voorkomende thema’s waarvoor we worden benaderd.

 • Teamontwikkeling
 • Communicatie
 • Leiderschap
 • Teamdynamica
 • Persoonlijke coaching
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Stressmanagement
 • Verandermanagement

Onze uitgangspunten

Bij het ontwerp en de uitvoering van trainingen en workshops hanteren we de volgende didactische uitgangspunten.

 • Het gaat bij effectiviteit van gedrag nooit om goed of fout maar om het effect van het gedrag op de ander. Dit betekent dat we van deelnemers vragen om elkaar feedback te geven en zelf geven we ook veel feedback. We doen dit confronterend en respectvol.
 • We werken dicht tegen en in de praktijk door de uitdagingen van jouw organisatie voorop te zetten. Van daaruit ontwerpen we trainingen en workshops en geven we opdrachten mee waaraan individueel of gezamenlijk wordt gewerkt.
 • Iedere deelnemer heeft een eigen leerstijl. Dat wetende wisselen we af in leervormen en werkwijzen en zorgen ervoor dat bij iedere interventie de verschillende leerstijlen aan bod komen.
 • We halen de praktijk in de bijeenkomsten door van deelnemers te verwachten dat zij eigen casuïstiek inbrengen. Dit verhoogt het leereffect en de herkenbaarheid. Van daaruit werken we aan kennis en vaardigheden die direct toepasbaar zijn in de werkpraktijk.

Meer informatie?

Bel voor het maken van een vrijblijvende afspraak om meer inzicht te krijgen hoe we trainingen en workshops voor jouw organisatie kunnen vormgeven.

Neem contact op
IMG_7913

Insights Discovery op individueel-, team- en organisatieniveau.

Bij Doorbraak staat de mens centraal. We zijn gespecialiseerd in de menskant van veranderen. De samenwerking met jou begint altijd met wat jouw organisatie écht uniek maakt: de mensen. Want elke verandering op weg naar betere prestaties begint bij beter zelfinzicht.

Vanuit inzicht in jezelf en de ander, helpen we mensen hun eigen leiderschap, communicatieve vaardigheden en relaties te verbeteren. Dit heeft enorme impact op het functioneren van de organisatie: teams werken effectiever samen, mensen geven beter leiding, reageren flexibeler op verandering en voelen zich sterker verbonden met de cultuur en waarden van de organisatie. Ook de interactie met klanten verbetert.

Insights Discovery is een prachtige methodiek die op diverse  manieren ingezet wordt bij veel van onze oplossingen. Een toegankelijk kleurenmodel, dat los of in combinatie met andere instrumenten helpt om mensen, teams en organisaties optimaal te laten functioneren. En omdat elke situatie anders is, zijn onze oplossingen altijd afgestemd op de behoeften van jouw medewerker, team en organisatie.

Hoe het werkt

Het kleurenmodel van Insights Discovery in combinatie met een persoonlijk profiel geeft mensen meer inzicht in zichzelf en anderen. Een sterke basis voor effectieve samenwerking en optimaal functioneren.

Bekijk een voorbeeld profiel

Lees meer

De voorkeurskleuren van Insights Discovery worden gemeten door een gemakkelijk in te vullen online vragenlijst. Zo ontstaat er een persoonlijk profiel dat laat zien waar kwaliteiten, toegevoegde waarden, do’s en don’ts, drijfveren en ontwikkelpunten liggen.

Persoonlijke profielen kunnen door middel van een teamanalyse visueel gemaakt worden. Een groot cadeau voor elke teamleider en zijn teamleden.

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Benieuwd wat we voor jouw organisatie of team kunnen betekenen? Neem contact op voor het maken van een vrijblijvend gesprek over jouw situatie, jouw gewenste situatie en hoe we een traject voor jou kunnen vormgeven om daarheen te groeien.

Persoonlijke ontwikkeling: De nieuwe leider

Goede leiders weten te inspireren. Ze motiveren niet alleen de mensen waar ze leiding aan geven, maar ook andere collega’s, hun eigen leiders en de rest van de organisatie.

Goed leiderschap betekent meer dan het beheersen van een rijtje management skills. Een goede leider ontwikkelt een sterke visie, levert resultaat en haalt maximale effectiviteit uit zijn team met behulp van gedeelde doelen en waarden.

Met Insights Discovery als basis methode, helpen we mensen de beste leider te worden die ze kunnen zijn. Onze oplossingen helpen leiders om:

 • Hun persoonlijke leiderschapsstijl en drijfveren te ontdekken
 • Echt contact te maken met anderen en te zorgen voor de beste resultaten
 • Beter samen te werken als een effectief leiderschapsteam
 • Na te denken over strategische interacties vanuit een betere verbinding
 • Leiders helpen de betrokkenheid en zelfredzaamheid in hun teams te vergroten

Waarom teamontwikkeling in combinatie met Insights Discovery?

65% van de problemen binnen teams verdwijnt door een betere relatie tussen de teamleden.

Vandaag de dag is er nog steeds veel druk binnen organisaties. De wens om meer te doen met minder blijft bestaan.

Helaas hebben de meeste teamleiders en teamleden onvoldoende opleiding, ervaring en tools die nodig zijn om als team, vanuit vertrouwen en effectieve communicatie, goed te kunnen presteren. Het is dan ook geen verrassing dat de meeste teams middelmatig presteren. Dat hoeft echter niet zo te zijn.

We bieden diverse mogelijkheden om teams in hun kracht te zetten en optimaal te laten  functioneren, ook in moeilijke tijden. Belangrijk uitgangspunt daarbij is de menskant van ieder individu binnen het systeem. De Insights Discovery methode geeft direct inzicht in het ontwikkelpad van de teamleider, de teamleden en het team als systeem.

Team als systeem

Goed functionerende teams zijn de bouwstenen van een succesvolle organisatie. We beschouwen het team als een systeem dat in staat is om resultaten te behalen die groter zijn dan de individueel behaalde doelen. Dit systeem heeft zijn eigen onuitgesproken gedragsregels die over het algemeen in acht worden genomen. Door deze gedragsregels zichtbaar te maken begrijpen teamleden hoe hun systeem werkt en ontstaat de basis om hen te leren hoe het team beter kan samenwerken. Met als uiteindelijk doel om vanuit betere onderlinge relaties de resultaten van jouw teams te verhogen.

Effectieve teams

De samenwerking begint altijd met wat jouw team écht uniek maakt: de mensen. Want elke verandering op weg naar betere prestaties begint bij beter zelfinzicht van je medewerkers.

En omdat elke situatie anders is, zijn onze oplossingen altijd afgestemd op de behoeften van jouw team en organisatie.

We laten teams goed naar zichzelf kijken. Hoe goed werken we nu écht samen? Presteren we op ons hoogst haalbare niveau? Samen met het team werken we aan barrières en verbeterpunten, waardoor het team vele malen meer wordt dan een optelsom van de afzonderlijke teamleden.

Onze oplossingen helpen teams om:

 • Kwaliteiten, valkuilen, motivaties, uitdagingen en doelen te onderzoeken
 • Hun communicatieve vaardigheden en relaties te verbeteren
 • Verschillen te waarderen en samenwerking te bevorderen
 • Een eigen identiteit te bouwen
 • Inzicht te krijgen in mogelijke problemen die het functioneren belemmeren
 • Effectief te blijven functioneren ook wanneer het moeilijk wordt

Wat we kunnen we met Insights Discovery bereiken binnen de organisatie?

Bij Doorbraak staat de mens centraal. We zijn gespecialiseerd in de menskant van veranderen. De samenwerking begint altijd met wat jouw organisatie écht uniek maakt: de mensen. Want elke verandering op weg naar betere prestaties begint bij beter zelfinzicht van de medewerkers. En omdat elke situatie anders is, zijn onze oplossingen altijd afgestemd op de behoeften van jouw organisatie.

Met als startpunt zelfinzicht van jouw medewerkers helpen we mensen hun leiderschap, communicatieve vaardigheden en relaties te verbeteren. Dit heeft enorme impact op het functioneren van de organisatie, bijvoorbeeld omdat medewerkers zich betrokken en sterker verbonden voelen met de cultuur en waarden van de organisatie.

Betrokken medewerkers

Elke medewerker kan het verschil maken en we geloven dat betrokkenheid de verantwoordelijkheid van zowel de medewerker zelf als de organisatie is. Aan de leidinggevende de taak om een omgeving te creëren die de betrokkenheid van de medewerker stimuleert.

We bieden oplossingen die:

 • Een fundament van vertrouwen en veiligheid te creëren
 • Mensen helpen hun plek in de organisatie en team te ontdekken
 • Mensen inzicht geven in de verschillen
 • Medewerkers aansluiting laten vinden bij de waarden van de organisatie, zodat zij daar een positieve bijdrage aan kunnen leveren
 • Leiders helpen de betrokkenheid en zelfredzaamheid in hun teams te vergroten
 • Een omgeving creëren waarin open over de cultuur van de organisatie kan worden gesproken

Succesvolle organisatieverandering en cultuurveranderingen

Juiste begeleiding tijdens verandering is cruciaal. 70% van alle veranderingen mislukt door de weerstand vanuit medewerkers.

Om te kunnen veranderen heeft een organisatie namelijk volledige betrokkenheid en overgave van de medewerkers nodig. Iedereen reageert anders op verandering; een persoonlijke en menselijke benadering is hierbij dus cruciaal. We creëren op een veilige manier inzicht bij de medewerkers.

De Insights Discovery methode biedt ondersteuning bij verandering zodat mensen en teams binnen jouw organisatie zich uitgenodigd voelen om mee te gaan. Door zaken, middels een toegankelijk kleurenmodel, bespreekbaar te maken bieden gezamenlijk afgestemde oplossingen en nieuwe effectieve teamafspraken een fundament om op door te bouwen. Ieder met hun unieke persoonlijkheid een positieve bijdrage. Persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling gaan zo hand in hand.

Onze oplossingen helpen organisaties om:

 • Te ontdekken hoe verschillende mensen anders reageren op verandering
 • De betrokkenheid en flexibiliteit van mensen en teams te vergroten
 • Problemen op te lossen die de betrokkenheid en prestaties verminderen, tijdens en na de verandering
 • Communicatie te verbeteren, zodat het veranderproces efficiënt verloopt

Neem contact op
02_TEAM_526769410

Team analyse middels een Teamscan

De huidige werkomgeving bestaat vaak uit een netwerk van teams: vituele teams, projectteams of zelfsturende teams. Er wordt druk uitgeoefend op die teams om te organiseren, te presteren en te reorganiseren, en dat alles in een razend tempo. Het Team Diagnostic™ Assessment is een geavanceerd instrument, gebaseerd op een bewezen model voor het bepalen van de kenmerken die nodig zijn voor goed presterende, duurzame en geïnspireerde teams. Een succesvol instrument dat wordt ingezet bij teamontwikkeling.

Lees meer

Meetbare uitkomsten

Het Team Diagnostic™ Assessment maakt een foto van hoe het team als geheel ervoor staat en waar de ontwikkelkansen zich voordoen. Daartoe zijn de vragen geschreven vanuit het team perspectief. Bijvoorbeeld: ‘Voor dit team zijn duidelijke doelstellingen geformuleerd.’ Ieder teamlid vult daarbij individueel het assessment in waarbij anonimiteit is gewaarborgd.

Als alle teamleden het assessment hebben ingevuld wordt een rapport gegenereerd met een viertal niveaus die in steeds meer detail de krachten en ontwikkelpunten van het team inzichtelijk maakt. Dit systeem gebaseerde beeld van het team geeft de teamleden en -manager meer dan alleen data. Het houdt het ze een spiegel voor ten aanzien van de teameffectiviteit. Het assessment is daarmee een krachtig begin van een ontwikkelpad voor het team.

0-meting en follow-up

 
 

Het assessment geeft organisaties en teams de mogelijkheid om een 0-meting te verrichten hoe het team ervoor staat ten aanzien 14 essentiële teamfactoren. Deze teamfactoren zijn opgesplitst in 7 productiviteitsfactoren (de functionele kant) en

7 positiviteitsfactoren (de relationele kant). Na de 0-meting en het uitvoeren van een ontwikkel programma (met of zonder onze begeleiding) wordt een follow-up meting uitgevoerd. Hiermee wordt de gerealiseerde verbetering zichtbaar en aantoonbaar gemaakt.

Productiviteit

Teams bestaan om resultaten te bereiken. Productiviteitsfactoren helpen het team om resultaten te boeken, taken te volbrengen en om op koers te blijven om doelstellingen te halen. Het Team Diagnostic Model™ heeft daarbij zeven essentiële eigenschappen vastgesteld die nodig zijn voor teams om hoge prestaties neer te kunnen zetten.

Positiviteit

Bij positiviteitsfactoren gaat het om de onderlinge relaties tussen de teamleden en het karakter en de sfeer van het team als systeem. De zeven essentiële eigenschappen op gebied van positiviteit in het Team Diagnostic Model™ zijn ontleend aan een aantal onderzoeksbronnen, waaronder Emotionele Intelligentie, Positieve Psychologie en wetenschappelijk onderzoek naar succesvolle relaties.

Online assessment

De teamleden vullen het assessment individueel in, gemiddeld binnen 20 minuten. Er zijn 80 standaard vragen en 5 open vragen die zelf geformuleerd kunnen worden. Bij het afnemen van de teamscan is anonimiteit gewaarborgd.

Jouw eigen teamscan?

Benieuwd hoe het Team Diagnostic™ Assessment binnen jouw eigen organisatie en/of team kan worden ingezet? Download hier het voorbeeldrapport Team Diagnostic Assessment (1.5MB). en neem aansluitend contact op voor het maken van een afspraak.

Neem contact op

Het Koersonderzoek

Door te doen wat je echt wilt, komt je in jouw kracht. Je hebt dan vaker het gevoel dat jouw leven zin heeft en je voelt je vitaler. Maar hoe komt je erachter wat je echt wilt? Hoe ontdekt je jouw passie én vertaalt je die in een vitaliserend en haalbaar loopbaanperspectief?

Om die vragen te beantwoorden is er het koersonderzoek.

Lees meer

Met als vertrekpunt een beeldende of geschreven biografie worden verleden, heden en toekomst met elkaar verbonden. Daarbij staan we uitgebreid stil bij onder meer:

 • (Achterhaalde) Overlevingsscenario’s
 • Belemmerende overtuigingen
 • Dat wat energie geeft en neemt
 • Wensen en verlangens voor de toekomst

Na een intensieve start zullen onderstaande stappen samen verder worden uitgewerkt:

 • Successen en talenten
 • Eigenschappen, competenties en vaardigheden
 • Loopbaanwaarden
 • Kernkwaliteiten en valkuilen
 • Marktgerichte inventarisatie
 • Loopbaanperspectief
 • Persoonlijk actieplan

Kerndoel van het koersonderzoek is om via zelfsturing jouw (werk)leven in overeenstemming te kunnen brengen met wat jouw hart je ingeeft.

Het Koersonderzoek wordt uitgebreid met een Persoonlijk Insights Discovery profiel. Iedereen heeft verschillende kernkwaliteiten, talenten, valkuilen, behoefte en verwachtingen. Door middel van het persoonlijk opgestelde profiel, is de stap van zelfinzicht en bewustwording van eigen impact op interactie met andere makkelijk te maken.

Aanvullend

Het is mogelijk het koersonderzoek uit te breiden met coaching. Bijvoorbeeld op het gebied van stressreductie, persoonlijk leiderschap of communicatie.

Maatwerk

Weten hoe jouw koersonderzoek eruit komt te zien? Neem contact op voor het maken van een eerste afspraak waarin we samen bepalen wat bij je, jouw huidige situatie en gewenste koers past.

Neem contact op